header
Elbląscy Seniorzy XXI wieku

 Od 1 lutego br. rusza realizacja projektu unijnego

Elbląscy Seniorzy XXI wieku”

Projekt „Elbląscy Seniorzy XXI wieku” jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych
w Elblągu. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie słuchacze Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. W ramach projektu objętych zostanie 50 słuchaczy (40 K i 10 M).

Projekt zakłada realizację działań w okresie dwuletnim, tj. realizowany jest w terminie od 01.02.2024 r. - 31.12.2025 r. Wartość projektu wynosi 766.850,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 728.450,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych u 50 osób dorosłych w wieku powyżej 50 roku życia (40 kobiet i 10 mężczyzn)
w zakresie rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, umiejętności w ramach tematów dotyczących postaw proekologicznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych w życiu prywatnym, zawodowym
i społecznym poprzez zapewnienie każdemu uczestnikowi trójstopniowej ścieżki edukacyjnej zakładającej ocenę umiejętności, wsparcie edukacyjne oraz walidację w okresie od 1.02.2024 r. do 31.12.2025 r.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia realizowanego w postaci szkoleń:

- Szkolenie z zakresu rozwoju rozumowania matematycznego,

- Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych,

- Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych,

- Szkolenie z zakresu kompetencji zielonych.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 12 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r.
W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w terminie od 25 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Będzie również istniała możliwość rekrutacji ciągłej w przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z projektu
i nie będzie określonej w projekcie liczby osób. Rekrutacja ciągła będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej grupy maksymalnie jednak do czasu,
aby uczestnik mógł zrealizować min. 80% wybranej formy wsparcia.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Logotyp

Regulamin rekrutacji: