header
PDF Drukuj

Uniwersytet III Wieku - Patronat


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna objęła patronat nad Uniwersytetem III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu 
Uczelnia nieodpłatnie udostępniła Uniwersytetowi III Wieku i Osób Niepełnosprawnych sale wykładowe.


Słuchacze Uniwersytetu III Wieku będą uczestniczyć w organizowanych przez EUH-U spotkaniach artystycznych oraz wystawach przygotowanych wspólnie z młodzieżą szkół średnich (w roku akademickim zaplanowano 6 takich spotkań)
Specjalnie dla słuchaczy autorzy ekspozycji wygłoszą prelekcje.
Uczelnia będzie też świadczyć pomoc merytoryczną w opracowaniu programu wykładów i pozyskaniu wykładowców - wolontariuszy.


Słuchacze Uniwersytetu III Wieku będą mogli uczestniczyć w wykładach otwartych organizowanych przez EUH-E, spotkaniach autorskich i sympozjach.
Informacje o Uniwersytecie III Wieku wraz z aktualnym programem zajęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej EUH-E.

 

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Gerwazego, Protazego, Romualda
Jutro złóż życzenia dla : Bogny, Bożeny, Bogdany

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY