header
Punkt informacji i poradnictwa społecznego, psychologicznego , prawnego dla osób niepełnosprawnych - aktualizacja

Punkt Informacji i poradnictwa społeczno, psychologiczno,
prawnego dla osób niepełnosprawnych


W dniu 21 czerwca została podpisana umowa pomiędzy PFRON a Uniwersytetem III Wieku w Elblągu o dofinansowaniu projektu „Punkt informacji i poradnictwa społeczno, psychologiczno, prawnego dla osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie bezpłatnej, bezpośredniej pomocy w formie udzielanych informacji i porad nt. przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej, porad prawnych oraz porad psychologa.

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Aktualizacja

 

Dofinansowanie – 296 124,00 zł

Całkowita wartość – 317 692,00 zł

Plakat:

Plakat1: