header

Reprezentuje słuchaczy naszego Uniwersytetu od kilku lat działając bardzo aktywnie w Samorządzie jako przewodnicząca Samorządu .Często reprezentuje nasze stowarzyszenie(jest członkiem Stowarzyszenia UTWION na regionalnych i krajowych spotkaniach UTW. Jest osobą otwartą na wolontarystyczną pomoc w działaniach Uniwersytetu. To przede wszystkim za Jej przyczyną organizowane są wszystkie nasze uniwersyteckie fantastyczne bale i zabawy.

 

 

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Aleksandra, Bernarda, Bazylego
Jutro złóż życzenia dla : Wiktora, Jana, Czesławy

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY