header
„Z piwem za pan brat - świadoma i odpowiedzialna konsumpcja alkoholu”

„Z piwem za pan brat - świadoma i odpowiedzialna konsumpcja alkoholu”

Od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu realizowany jest projekt pod w/w tytułem. W trakcie trwania projektu  słuchacze wysłuchają  cyklu wykładów ( po jednym w każdym miesiącu), wezmą udział w konsultacjach indywidualnych  skierowanych do zainteresowanych słuchaczy. Dzięki projektowi  seniorzy poszerzą  wiedzę na temat odpowiedzialnego spożycia alkoholu i nabędą umiejętności zachowania się wobec nietrzeźwego kierowcy (asertywny pasażer) oraz postaw wobec sprzedaży  napojów alkoholowych osobom nieletnim.

Ta tematyka wpisuje się również w cele statutowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (w zakresie upowszechnienie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (Rozdział II Cele i sposoby działania § 9 pkt. 6).

Poza tym seniorzy należą do grupy ryzyka ponieważ według badań psycholog Katarzyny Łukowskiej  z PARPA osoby starsze sięgają po alkohol z powodu śmierci współmałżonka, samotności, nieumiejętności poradzenia sobie z bolesnymi przeżyciami lub fizycznymi i zmianami psychicznymi. Alkohol bywa również używany jako środek na bezsenność, poprawę krążenia, nastroju. Pierwszy wykład pt.: „Alkohol jest dla ludzi” ,poprowadził Bogusław Mikulski, odbył się 29 listopada 2016 r. Następny wykład pt.: Alkohol a rodzina”( Bogusław Mikulski) odbył  się 13 grudnia 2016 r. .

Planowane wykłady:

17 stycznia 2017 r. -Asertywny styl radzenia sobie w kontaktach z nietrzeźwymi, np. kierowcami  (ćwiczenia w stosowaniu technik odmawiania). – Bogumiła Salmonowicz
28 lutego 2017 r. -  Wzorce czasu wolnego. Społeczne uwarunkowania picia alkoholu. Mity i fakty na temat alkoholu  – Bogumiła Salmonowicz
14 marca 2017 r. Nowe i zaskakujące wzorce używania alkoholu przez seniorów w świetle obserwacji i  badań – Bogumiła Salmonowicz

Po wykładzie odbywają   się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych osób. W celu uzyskania dodatkowych  informacji  prosimy zdzwonić pod nr tel. 55 648 69 35, kom. 698 281 331. Wykłady odbywają się na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej o 15:30. Serdecznie zapraszamy.


„Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. www.fundusz.grupazywiec.pl

Zobacz zdjęcia z wykładów