header

VII. Turniej Tenisa Stołowego

Dnia 19 maja 2016 r. odbył się  VII. Turniej Tenisa Stołowego dla słuchaczy   Uniwersytetu  Trzeciego Wieku i Osób  Niepełnosprawnych  w  Elblągu, którzy cały rok trenowali pod okiem trenera - wolontariusza Sylwestra Glinieckiego.

W kategorii Pań miejsca zajęły:

1.Ciołak  Helena

2.Sanigórska   Łucja

3.Kurkiewicz  Wiesława

4.Różańska   Dorota

W kategorii  Panów:

1.Miłosek  Antoni.

2. Wojciechowski  Krzysztof.

3.Wajda  Jan.

4.Demczuk  Grzegorz.

5.Szulc  Zbigniew.

Prezes  UTWiON  Iwona  Orężak pogratulowała zwycięzcom i wręczyła dyplomy.

Zawody  prowadził-    Sylwester   Gliniecki.

autor Sylwester Gliniecki