header

RADA PROGRAMOWA

dr Izabela Seredocha

dr Henryk Horbaczewski

dr Agnieszka Pietrzyk

 

ZARZĄD UNIWERSYTETU

Prezes

mgr Iwona Orężak

Członkowie Zarządu

mgr Bogusław Gromadzki – wiceprezes Zarządu

mgr prawa Zbigniew Puchalski - członek Zarządu

mgr Bożena Ruszkowska - członek Zarządu

inż. Teresa Urban - członek Zarządu

 

Pracownicy biurowi

Asystent dyrektora, pełnomocnik prezydenta do spraw seniorów - inż. Teresa Urban

Księgowa - mgr Bożena Stańczyk

Sekretarz - Dorota Redlicka

 

Samorząd Słuchaczy

Małgorzata Wieczorek - Starościna

Władysław Gawlicki - Starosta

Anna Godlewska - Sekretarz