header
Integracja międzypokoleniowa

 

Integracja międzypokoleniowa w Gimnazjum nr 4

W czerwcu 2012 roku młodzież Gimnazjum nr 4 we współpracy z UTWiON w Elblągu przystąpiła do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą "Wspólne działania - wspólne korzyści".

Celem projektu jest zaaranżowanie wspólnej przestrzeni społecznej dla ludzi starszych i młodych, aby umożliwić integrację międzypokoleniową, współpracę i wzajemne poznanie się dzięki działaniom aktywizującym seniorów i młodsze pokolenie. Poczucie bycia potrzebnym wpływa pozytywnie na kondycję psychiczną seniorów, dlatego przy realizacji projektu istotne są wspólne wykonywanie zadań przez młodszych i seniorów, wspólna edukacja i rozrywka. Jest to też sposób na stworzenie warunków do powstania prawidłowych relacji między starszą i młodszą generacją i pomoc w przełamaniu stereotypów wzajemnego postrzegania się.

UTWiON jest wnioskodawcą projektu i partnerem wiodącym, zaś Zespół Szkół nr 1 występuje jako partner formalny. W ramach tego projektu odbędą się wspólne prelekcje o Galeriach Sztuki, warsztaty rękodzieła artystycznego młodzieży z seniorami, warsztaty malarskie słuchaczy Uniwersytetu i uczniów Gimnazjum nr 4. W czerwcu 2013r. odbędzie się plener malarski seniorów i młodzieży w Krynicy Morskiej zakończony wystawą prac plastycznych, a w sierpniu tego roku integracyjny festyn żeglarski w Suchaczu (nauka szant przy ognisku, zabawa, konkursy, rejsy po Zalewie Wiślanym).

Już w październiku 2012r. rozpoczęły się wspólne warsztaty artystyczne. Na pierwszych zajęciach wykonano karty świąteczne techniką collage, a obecnie ozdabiane są wazony, butelki i dekoracje świąteczne techniką decoupage. Przed uczestnikami zajęć są jeszcze stroiki świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne oraz nauka filcowania. Atmosfera na spotkaniach jest bardzo przyjazna, a młodzież dużo się uczy od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

30 października odbyła się też w Zespole Szkół nr 1 pierwsza prelekcja w ramach cyklu "Galerie świata", która dotyczyła Luwru, a poprowadził ją ksiądz Grzegorz Wąsowski. W wykładzie obok seniorów uczestniczyła młodzież z klasy II b i II c Gimnazjum nr 4.

Wszyscy partnerzy projektu mają nadzieję, że działania w ramach programu "Wspólne działania - wspólne korzyści" rozbudzą wyobraźnię, kreatywność i pozwolą na realizację pasji uczestników, dadzą im satysfakcję, poprawią ich samoocenę, wpłyną na integrację międzypokoleniową oraz zmotywują młodzież i osoby starsze do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w zadaniu seniorzy i uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu malarstwa i historii sztuki oraz w dyskusji poznają wzajemnie swoje poglądy.