header
II Przegląd Twórczości Artystycznej

II Przegląd Twórczości Artystycznej
Uniwersytetów Trzeciego Wieku  Warmii i Mazur

Wydarzeniem integrującym Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa warmińsko-mazurskiego był zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu , dnia 25 kwietnia 2017 r., II Przegląd twórczości artystycznej UTW Warmii i Mazur.

Uczestnicy Przeglądu oceniani byli przez profesjonalne jury w trzech kategoriach: teatr, monodram i kabaret.

W  kategorii  teatr zaprezentowało się sześć Uniwersytetów: z Braniewa, Ostródy, Iławy oraz z Olsztyna: Warmińsko-Mazurski UTW, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku, Akademii Trzeciego Wieku przy MOK.

W kategorii monodram wystąpili słuchacze z UTW w Morągu i Nowego Miasta Lubawskiego. W kategorii kabaret zaprezentowały się zespoły z UTWiON z Elbląga, UTW z Morąga, Nowego Miasta Lubawskiego, Nidzicy, Węgorzewa, Giżycka i Wydmin. Poza konkursem w pokazach tanecznych zaprezentowały się dwa zespoły: ”Złota jesień” z Giżycka z polonezem oraz zespół taneczny „Fantastic” z fokstrotem. Zachwyciły nas piękne stroje obu zespołów, jak również piękna choreografia obu tańców.

Laureatami II Przeglądu zostali:

W kategorii teatr:

 

 • I miejsce - zespół teatralny „Alle Bóda” z UTW z Ostródy za spektakl „Co powiedzieli Wielcy o kobiecie, mężczyźnie i małżeństwie”
 • II miejsce - Grupa Twórcza(przy MOK) z Akademii  Trzeciego Wieku z Olsztyna za spektakl „Nie wszystko o młodości”
 • III miejsce - Grupa Teatralna „Bhavo” z Warmińsko Mazurskiego UTW w Olsztynie za przedstawienie „Córy księcia Mantuańskiego”
 • Wyróżnienie - Zespół Literacko-Kabaretowy „Retro” z Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie za scenki kabaretowe pt.: ”Parodia małżeńska”

 

W kategorii monodram:

 

 • I miejsce - Maria Stacewicz z UTW w Morągu za utwór „Fragment Wiecha śmiech śmiechem”
 • II miejsce - Renata Krawczyk z UTW w Morągu za utwór „Pieśń handlowo-miodowo Anonimowa
 • III miejsce - Elżbieta Grzonkowska z UTW w Nowym Mieście Lubawskim za występ pt.: „Wesoły Literat”

 

W kategorii kabaret:

 

 • I miejsce - kabaret „Ale Babki” z UTWiON w Elblągu, za przedstawienie „W sanatorium”
 • II miejsce - kabaret „Wapno gaszone” z UTW  w Węgorzewie za scenki” Dobrze jest być emerytem”
 • III miejsce - kabaret „Babki z klasą” z UTW w Wydminach za przedstawienie” Nam też coś od życia się należy”
 • Wyróżnienie - kabaret „Za młodzi na sen” z UTW w Nidzicy za przedstawienie „U lekarza”.

 

 

Zobacz zdjęcia z imprezy

 

Działanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta -departament Promocji i Kultury, środków własnych UTWiON oraz wsparciu sponsorów ( Carrefour, BIG, MUZA ).


 

Autor tekstu Teresa Urban

Autor zdjęć Bogusław LIpiński