header

Wojewódzka Konferencja Integrująca Uniwersytety III Wieku Warmii i Mazur

W 2008 roku Uniwersytety Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach utworzyły nieformalne Porozumienie, w ramach którego każdego roku wybrany uniwersytet organizuje wojewódzką konferencję UTW. Od listopada 2015 roku liderem Porozumienia na rzecz UTW Warmii i Mazur oraz organizatorem konferencji został Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. W bieżącym roku Wojewódzka Konferencja Integrująca Uniwersytety III Wieku Warmii i Mazur odbyła się w dniach 23-24 maja w Elblągu (w Centrum Spotkań Europejskich Światowid) oraz w Kadynach. Jej odbiorcami byli przedstawiciele UTW województwa warmińsko – mazurskiego (od 2 do 3 delegatów z każdego z uniwersytetów), a także przedstawiciele samorządów terytorialnych. W pierwszym dniu konferencji oprócz prezentacji i wykładu mgr Bogumiły Salmonowicz na temat roli komunikacji niewerbalnej we współczesnym świecie. Konferencję uatrakcyjnił występ Kabaretu Ale Babki z elbląskiego UTW. W drugim dniu odbył się panel dyskusyjny, podczas którego każdy UTW zaprezentował swoją działalność oraz prowadzone tzw. dobre praktyki. Reprezentanci UTW z Warmii i Mazur mieli również możliwość zwiedzenia wraz z przewodnikiem Cesarskich Kadyn.

Do najważniejszych założeń wojewódzkiej konferencji UTW należy wymiana poglądów i doświadczeń różnych ośrodków, rozwinięcie współpracy UTW ze środowiskiem lokalnym, na terenie którego działają poszczególne UTW, poprawę wizerunku osób starszych, wzrost wartości seniorów i współpracy międzypokoleniowej, zwiększenie samodzielności seniorów, podniesienie poziomu pracy Uniwersytetów, zwłaszcza w małych ośrodkach, a także w nowo powstałych UTW oraz wewnętrzna integracji.

Ponadto, celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat UTW, która wpłynie na wzrost liczby słuchaczy i większą gotowość do zaangażowania się Uniwersytetów w działania regionalne.

 

 

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Wacława, Izydora, Benedykta
Jutro złóż życzenia dla : Wincentego, Ireny, Julianny

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY