header

Wystawa prac malarskich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

 

Czym różni się student od emeryta? Niczym, emeryt też student! I to jaki!O ile młody żaczek wkuwa przed egzaminami i w stresie wielkim wznosi ręce do Boga, aby w łaskawości swojej pozwolił mu zaliczyć kolejny semestr, o tyle student emeryt żadnych egzaminów zdawać nie musi, a robi tylko to na co ma ochotę. I jakie studia fajniejsze?

Właśnie pod patronatem UTWiON powstała wystawa prac malarskich  artystek i artystów - amatorów, słuchaczy UTWION w Elblągu. Swoje umiejętności na co dzień rozwijają pod okiem Katarzyny Smeja-Skulimowskiej i Zbigniewa Śmiechowskiego, znanych artystów z Elbląga i Gdańska.Młodzi duchem ( wiekiem jakby mniej) obiecujacy i utalentowani artyści prezentują dzisiaj swoje najnowsze dzieła w ramach wystawy tematycznej „ Nasze ostatnie osiągnięcia”. Jak mówi przysłowie każdy nosi buławę w plecaku, co w świecie sztuki przez wielkie SZ oznacza,że kto wie, a może przyszła Tamara Łempicka lub Jacek Malczewski wyrośnie z tego grona? Być może w chwili obecnej sława owych malarek i malarzy nie dorównuje Picasso, ale przecież nie od dzisiaj wiadomo, że dobra sztuka jest jak dobre wino – z czasem jej wartość tylko wzrasta.

Wystawę prac można oglądać do końca kwietnia. Praca zbiorowa uczestników warsztatów malarskich Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

 

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Wacława, Izydora, Benedykta
Jutro złóż życzenia dla : Wincentego, Ireny, Julianny

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY