header

 

 

Sekcja ogrodnicza

 

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, od czerwca 2012 r. rozpoczęła działalność sekcja ogrodnicza. Od czerwca do września miłośnicy działek i ogrodów spotykali się raz w miesiącu w wybranych ogrodach działkowych i razem z instruktorem Ryszardem Tomczyńskim zwiedzali ogrody. Jednocześnie obserwowali zmiany jakie zachodzą w ogrodach na przestrzeni czasu, poznawali nowe rośliny, uczyli się nazewnictwa roślin, rozpoznawania chorób i szkodników i sposobów ich zwalczania, prawidłowego cięcia drzew i krzewów, ekologicznej uprawy i kompostowania. Uczestnicy sekcji wzięli też udział w dwóch zajęciach z bukieciarstwa na których uczyli się jak wykonać dekoracje na groby i stroiki świąteczne.

Następnymi zajęciami dla miłośników ogrodów były spotkania na temat projektowania ogrodów, małej architektury, przydatnej roślinności, która jest wdzięczna w uprawie. Słuchaczki wykonywały projekty ogrodów i ich zagospodarowanie pod okiem architekta terenów zielonych pani Iwony Morawskiej. Rozwijanie zainteresowań ogrodniczych możliwa jest dzięki realizacji projektu „Aktywność to ciekawe życie na emeryturze”, który realizowany jest ze środków Wojewody Województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.