header

Poznajemy Szwajcarię Próchnicką

Szwajcaria Próchnicka obejmuje teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Elbląga. Nie wiele jednak o niej wiemy. Dlatego też Uniwersytet zaplanował cykl wycieczek, które pozwolą na zapoznanie się z historią tej krainy a także bezpośrednią jej obserwację.

Cykl wycieczek, to cztery etapy, które odbywać się będą :  14.05  26.06  27.07 24.08. Pierwsza wycieczka już się odbyła i była nie tylko zwiedzaniem, przemarszem, ale obejmowała także mały wykład. Nasz przewodnik Pan Henryk Myśliński przedstawił tło dawnych epok, opisał walory turystyczne, sposób wykorzystywania zwiedzanych obszarów w przeszłości i dzisiaj. Opowiedział o początkach turystyki, która dotarła na tereny Szwajcarii Próchnickiej dzięki towarzystwom turystycznym działającym wtedy w Elblągu. Dowiedzieliśmy się o Lesie Ceglanym, którego nazwa związana była z produkowaną tam w przeszłości ceramiką użytkową – cegieł , dachówek. Las był atrakcyjny dla wędrówek, ale nie tylko – było tam wiele gatunków zwierząt, a poza tym w historii zapisał się wspaniałymi polowaniami. Po takim wprowadzeniu ruszyliśmy w drogę. Przeszliśmy Aleją Kasztanową, podziwialiśmy bujną, soczystą zieleń i wysokie, potężne kasztany nie tknięte chorobami drzew.

Długą aleją doszliśmy do miejsca gdzie kiedyś królował duży majątek ziemski .Oczywiście śladu po nim nie znaleźliśmy. Z przekazu przewodnika dowiedzieliśmy się o wspaniałościach tego majątku, o życiu, które w przeszłości tam  kipiało.

Czas upływał szybko, powietrze było cudowne, oddychaliśmy pełną piersią. Podczas odpoczynku dzieliliśmy się wrażeniami a następnie ruszyliśmy Aleją Lipową do Próchnika. Zieleń była bajeczna, spotykaliśmy różne okazy. W Próchniku podziwialiśmy kościół  i zachowane domy z podcieniami. Niestety nadszedł kres wycieczki – wracamy do domu. Spoglądamy jednak z zaciekawieniem na planowane trasy trzech dalszych wycieczek i … już się cieszymy.

 

Krystyna Opalińska – uczestniczka wycieczki