header

SPOTKANIA  SENIORÓW  I  MŁODZIEŻY  NA  WARSZTATACH  LIDERÓW

Liderzy seniorzy i młodzież elbląskich szkół średnich już po raz drugi wzięli w warsztatach szkoleniowo-integracyjnych. Pierwsze odbyły się w październiku 2012r. w Kadynach. A w dniach 14 i 15 lutego 2013 roku odbyła się druga część  warsztatów w Ratuszu Staromiejskim. Uczestniczyło w nich 36 słuchaczy UTWiON w Elblągu oraz młodzież z Zespołu Szkół Gospodarczych i Zespołu Szkół Informatyczno-Technicznych wraz z opiekunami-nauczycielami .

 

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków MPiPS – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanych w ramach projektu „Wspólne działania –wspólne korzyści”. Warsztaty prowadzili terapeuci  psycholodzy.

Pierwszego dnia zdobywano wiedze na temat dobrej komunikacji wewnątrz grupy i eliminowania błędów w przywództwie. Omówiono bariery w komunikacji oraz rodzaje sygnałów niewerbalnych. Dzięki ćwiczeniom i testom uczestnicy mogli poznać cechy dobrego lidera oraz swoje własne predyspozycje do bycia przywódcą.

W drugim dniu tematem były :mocne strony moje i grupy oraz style liderowania. Bardzo ciekawie przedstawiono bloki: integracyjny ,samoświadomości, samooceny i radzenia sobie ze stresem.

Według oceny uczestników tematy były ciekawe, a wiedza zostanie wykorzystana w praktyce. Na zakończenie wypełniono ankietę, z której wynika ,że dzięki warsztatom przełamano stereotypy w postrzeganiu ludzi starszych przez młodych i odwrotnie. Wzrosła samoocena obu grup wiekowych, liderzy poszerzyli wiedzę w zakresie pracy w grupie.