header

 

Konferencja  „Ludzie jak ptaki potrzebują skrzydeł”

Dnia 28 września 2012 r. w Ratuszu Staromiejskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Ludzie jak ptaki potrzebują skrzydeł”.

Z zaproszonych gości udział wzięli:

 • prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk,
 • wiceprezydent Grażyna Kluge,
 • Przewodniczący Rady Miasta,reprezentujący jednocześnie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jerzy Wcisła,
 • dyrektor biura senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego
 • Arkadiusz Abramowicz,

Przedstawiciele uniwersytetów Trzeciego Wieku z:

 • Grodna- Białoruś,
 • Kiejdan, Solneczników– Litwa,
 • UNITRE- Genua-Włochy,
 • Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie,
 • UTW w Malborku, Morągu
 • oraz inni znakomici goście reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych i słuchacze UTWiON w Elblągu.

 

Podczas konferencji wygłoszono cztery wykłady:

1. „Analiza sytuacji osób starszych zamieszkałych w Elblągu i przedstawienie programu działań

na lata  2012/13”- Grażyna Kluge  wiceprezydent miasta Elbląg,

2. „Ludzie jak ptaki   potrzebują skrzydeł”- mgr Bogumiła  Salmonowicz,

3  „Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w zapobieganiu biernej starości w Polsce i Europie”-mgr Iwona Orężak

4. „Samoocena  a poczucie wartości osób starszych”- mgr Bartosz Stanny

Zaprezentowane wykłady były bardzo interesujące. Równie interesujące były wystąpienia zaproszonych gości, którzy zaprezentowali specyfikę działalności uniwersytetów w swoich krajach.

Prezydent Grzegorz Nowaczyk, który objął patronat honorowy nad konferencją, podsumował w swoim wystąpieniu posumował działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu i prezentowane materiały.

Konferencja dofinansowana  była ze środków Urzędu Miasta Elbląg, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Polityki Społecznej.

 

Teresa Urban