header

 

Słuchacze UTWiON uczą się gry w kręgle

W październiku podczas czterech spotkań słuchacze UTWiON spędzali miło czas w Bowling Clubie, ucząc się pod fachową opieką instruktora, gry w kręgle.

Dzięki zajęciom Seniorzy poznali nową dziedzinę sportu, która jest odpowiednia do uprawiania w każdym wieku. Znajomość techniki bowlingu pozwoli Seniorom uprawiać ten sport przez cały rok i w różnych miejscach, a jednocześnie jest doskonałą formą poprawy kondycji fizycznej i integracji.

Było bardzo wesoło, czasami emocje sięgały zenitu, a rywalizacja była zacięta. Spotkania zakończyły się profesjonalnym turniejem, w którym udział wzięło 5 drużyn. Zwycięzcy turnieju to:

 

  • Pierwsze miejsce zajęła Krystyna Opalińska
  • Drugie miejsce zajęła Elżbieta Przybylska
  • Trzecie miejsce zajęła Teresa Wirkiewicz

 

Dyplomy wręczyła dyrektor UTWiON Iwona Orężak.

Zorganizowanie tej formy rekreacji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków wojewody warmińsko-mazurskiego na wsparcie zadania „Aktywność to ciekawe życie na emeryturze”.