header
Aktualności

Rok akademicki 2011/2012 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych dobiega końca. Prowadzimy już zapisy na kolejny rok, który zapowiada się bardzo atrakcyjnie, gdyż oprócz nowej, ciekawej tematyki wykładów proponujemy uczestnictwo w nowych sekcjach zainteresowań takich, jak:
-sekcja literacka
-sekcja fotograficzna
-sekcja miłośników kultury i kuchni włoskiej
-sekcja miłośników ogrodnictwa
-sekcja nauki gry w kręgle
-fitness zumba
-fitness spinning
-lektorat języka francuskiego, włoskiego.

W okresie wakacji proponujemy:
-nordic walking
-spacer po starówce z archeologiem
-spotkania sekcji miłośników ogrodnictwa
-plener malarski na starówce
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z powyższych propozycji zarówno w czasie wakacji, jak i w przyszłym roku akademickim.
UWAGA!! ZAPISY PROWADZIMY DO 20 CZERWCA i OD 1 SIERPNIA DO KOŃCA WRZEŚNIA.

 

Dnia 20 marca 2012r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu wysłuchali wykładu Tomasza Stężały
pt. „Ile prawdy o Elblągu jest w Elbingu 1945”. Wykład odbył się w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej w Elblągu.
Wykładowca rozpoczął rozważania na powyższy temat od uświadomienia słuchaczom jaki rodzaj literatury reprezentuje książka. Autora cieszy różnorodność opinii na jej temat, ponieważ taki stan rzeczy oznacza, że książka wzbudza emocje czytelników.
Autor wskazał źródła, na które powoływał się pisząc książkę. Źródła te to: relacje ludzi (wspomnienia żołnierzy), filmy, zdjęcia, szkice kartograficzne.
Autor czerpał także wiedzę o Elblągu z książek historycznych o mieście
(„ Historia Elbląga”, „Wyzwolenie Elbląga”, „Pole walki Prusy”). Źródła zostały podzielone na: niemieckie (informacje pisane przez urzędników), rosyjskie oraz polskie (bardzo emocjonalne, np. sztuki teatralne wystawiane w Niemczech).
Natomiast wojskowe źródła pochodzą m.in. z informacji VII Niemieckiej Dywizji Pancernej.
Faktografia została częściowo zbeletryzowana, jednak wykazano starania o prawdę historyczną w celu stworzenia pełnego obrazu .
Motywacją napisania książki, dla autora będącego nauczycielem, było pochodzenie autora, jego emocjonalny związek z Elblągiem.
Wykład został poprowadzony interesująco i w ten sposób zachęcono do wysłuchania kolejnej przewidzianej w innym terminie części rozważań.

Karolina Rokicka

 

 

 

Czy wiecie, że…

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności będzie upowszechnienie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. Przede wszystkim jednak obchody te mają zachęcić władze i inne zainteresowane podmioty do wyznaczania własnych celów i podejmowania konkretnych kroków w ramach ich realizacji.

W związku z powyższą koncepcją w Polsce rok 2012 jest Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Taką decyzję 1 lutego 2012 r. podjął Senat RP na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku UTW. Owa uchwała to wynik dwuletnich przygotowań do zorganizowania święta seniorów.

Publiczne ogłoszenie idei obchodów Roku UTW miało miejsce już 3 lata wcześniej, tj. w roku 2009.

Warto nadmienić, że Uniwersytety Trzeciego Wieku mają w Polsce ponad 37 lat tradycji, a inicjatorką pierwszego z nich powstałego w 1975 r. w Warszawie była prof. Halina Szwarc.

Założenia ustanowienia roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiano na wielu spotkaniach seniorskich. Zyskały również poparcie w środowiskach politycznych i naukowych Polski.

Ważne jest, iż honorowy patronat nad projektem sprawuje Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska zaś przewodnictwo w Komitecie organizacyjnym objęła Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Obchody Roku UTW mają jeszcze bardziej zwrócić uwagę na samorealizację seniorów na płaszczyźnie społecznej, politycznej, obywatelskiej, a także międzypokoleniowej (na przykład współpraca z młodzieżą).

Natomiast cele projektu i sposoby ich realizacji będę omawiane podczas obrad Kongresu UTW, które odbędą się w dniach 19-20 marca 2012 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki oraz w Muzeum Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Ważną informacją dla Elblążan jest, że na kongresie UTW w Warszawie  nasz elbląski Uniwersytet reprezentować będą:  Iwona Orężak, Teresa Urban, Maria Muzińska.

Karolina Rokicka

 

 

 

 

„Wtorkowe spotkanie studentów UTWiON  z historią”

Dnia 21 lutego 2012 r. studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu mieli przyjemność  uczestniczyć w dwóch kolejnych wykładach. Pierwszy, wykład filozoficzny pt. „Rytuały religijne w narodowym socjalizmie - religia Hitlera” poprowadził ks. dr Sławomir Małkowski. Prelekcja rozpoczęła się  przedstawieniem - na przykładach z Polski i Europy Zachodniej – roli i funkcji tzw. Grup Rekonstrukcyjnych, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

Głównym punktem programu była jednakże postać Hitlera,  zaprezentowana z mało znanej perspektywy. Wykładowca zajmująco omówił ideologiczne podwaliny koncepcji faszyzmu, zaczerpnięte przez jego twórcę  między innymi z mitów germańskich, wspomniał  też o rozległych zainteresowaniach  Hitlera naukami psychologicznymi oraz jego skłonności do interpretacji treści  biblijnych  na własny użytek. Nie zabrakło również  informacji na temat symbolu swastyki i grup jego entuzjastów,  na przykład Towarzystwa Teozoficznego Madam Heleny  Pietrownej Bławackiej, którego główne cele to m.in. utworzenie  Uniwersalnego Braterstwa Ludzkości bez podziału na rasy, wyznania, płeć, kasty czy kolor skóry i badanie niewyjaśnionych praw przyrody i mocy drzemiących w człowieku . Ks. dr Małkowski podzielił się ze słuchaczami kilkoma ciekawostkami, wyjaśniając m.in. pochodzenie nazwy Wilczy Szaniec (nazwa wywodzi się od starogermańskiego znaczenia imienia Adolf, oznaczającego Wilka), a także informując o odkryciu w 2001 r. biblioteki Hitlera, w której znajdowały się w zdecydowanej większości książki religijne, mimo że jej posiadacz odwrócił się od wiary katolickiej w wieku lat 12 . Kolejną ciekawą ideą przytoczoną w czasie wykładu były korzenie eksterminacji, który to pomysł zrodził się po zaistnieniu niezwykłych zjawisk atmosferycznych zórz polarnych, także stanowiących przedmiot zainteresowań Hitlera.

Drugim prelegentem tego popołudnia był pan  Juliusz Marek z wykładem zatytułowanym: „Elbląg w latach 70. XX wieku, czyli rozwój miasta w ramach rządowej uchwały nr 40 z 1972 r.”. Wykład przybliżał  dawną historię  naszego miasta, omawiając rozkwit  jego infrastruktury oraz  uprzemysłowienia w ramach uchwały z 1972 r., za sprawią której rząd przekazał miastu fundusze na te właśnie cele. Prelegent  zwrócił uwagę na fakt uruchomienia w tym czasie wielu nowych miejsc pracy, m.in. w takich  przedsiębiorstwach, jak  „Zamech”, „Plastyk”, „Truso” (warto nadmienić, że dwa ostatnie zatrudniały największą liczbę kobiet w Polsce). Wspomniał też o powstaniu nowych  szkół, w tym otwarciu Szkoły Muzycznej i filii Politechniki Gdańskiej. W dalszej części wykładu przedstawił ówczesne sposoby upiększania miasta poprzez artystyczne formy przestrzenne. Wartym podkreślenia jest fakt urozmaicenia spotkania krótkim filmem, który w doskonały sposób zobrazował temat i był swego rodzaju podróżą sentymentalną dla słuchaczy.

Oba wystąpienia wzbudziły wśród zebranych ogromne zainteresowanie, którym towarzyszyły nie tylko liczne emocje, ale i niejednokrotnie wywołały zaskoczenie przedstawieniem nowych informacji, wzbogacając wiedzę i doświadczenia elblążan.

Karolina Rokicka

 

 

 

 

Od 1 wrzesnia 2011 roku, działa Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, w którym można uzyskac porady telefonicznie lub osobiscie w zakresie:

- rehabilitacji,

- zaopatrzenia ortopedycznego,

- środków pomocniczych,

- dostępnosci usług,

- poradnictwa podatkowego oraz innych uprawnień,

- poradnictwa prawnego.

W przypadku osobistego kontaktu, nalezy mieć ze sobą orzeczenie o niepełnopsrawnosci.

Zapraszamy w

Poniedziałek 9-13

Środa 9-13

Czwartek 9-13.30

UTWiON ul. Rzeżnicka 14-15 BiC w Elblagu.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 następna > ostatnia >>

Strona 45 z 48

Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Roberta, Rudolfa, Stefana
Jutro złóż życzenia dla : Bogusławy, Alicji, Apoloniusza

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY